Úvod > Festivaly > Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
29.1. - 29.1.2019
Čas konania:
Názov:
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
Miesto:
Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina
Usporiadateľ
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Popis akcie:
Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2018.Daňové priznanie a účtovná závierkaPovinnosť podať daňové priznanie u právnických osôbZdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankciíNesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podanímOpravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznaniaSankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJZostavenie a schválenie účtovnej závierkyNesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierkyLehota na podanie účtovnej závierkyZostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierkyRiziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcieZverejnenie v registri účtovných závierokLikvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierkyÚčtovné a zdaňovacie obdobieVyplatenie likvidačného zostatkuElektronická komunikácia – povinnosť verzus právoUzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladochÚčtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorkyÚčtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezervÚčtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiekÚčtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávokÚčtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávokPredaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovanímZáväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosahŠpecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ danePoužívanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizáciaPosúdenie daňových a účtovných odpisovPredaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkomPredaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosahŠpecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcuVybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaníZápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavkyAsignačná daň pre neziskový sektorVyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôbLEKTOR ŠKOLENIA: Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkovHARMONOGRAM:08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia09.00 – 11.00 prednáška11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiouÚčastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eúr na celý deň.Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Mám záujem