Úvod > Prvá pomoc > Nájdi si výpomoc > Doučovanie

Nájdi si výpomoc

Miriam M.

Ahoj :). Som absolventkou UPJŠ, kde som študovala biochémiu. Rada doučím to, v čom máte nedostatky. :)

Slavka D.

Doučovanie žiakov, vyučovanie na strednej škole, štúdium odboru matematika informatika

Lucia B.

Hello! Naučím anglický jazyk na úrovni ZŠ / SŠ. Som študentkou 5.ročníka Anglického jazyka a kultúry na VŠ, v magisterskom stupni a rada odovzdám svoje znalosti žiakom, pre ktorých je anglický...

Martin S.

Ponúkam solídne doučovanie anglického jazyka. Mám zhruba 5 ročnú prax v školstve...

Danka V.

Som učiteľka s dlhoročnou praxou s teenegermi, mám vysokoškolské vzdelanie inžinierskeho zamerania a ponúkam doučovanie nasledovných predmetov: Matematika pre ZŠ - príprava na strednú školu Informatika:...

Lena F.

Môžem komunikovať s deťmi Mám 25 rokov milujú deti

Natália V.

Ponúkam doučovanie anglického a španielskeho jazyka akýchkoľvek úrovní. Znalostí jazyka som získala zo zahraničia a jazykovej školy. Súčasne študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo oboch jazykov. S doučovaním...

Katarína K.

Som učiteľkou matematiky na ZŠ, popritom doučujem matematiku - učivo ZŠ, SŠ i VŠ. Rada ukážem, že matika nie je ťažká

Antónia B.

Technicka.univerzita, strojnicka fakulta

Klára D.

Som študentka prvého ročníka gymnázia. Rada pomôžem vo forme doučovania mladším žiakom, ktorí majú problémy s niektorými predmetmi. Moje skúsenosti sú hlavne zo školského prostredia, kde som pomáhala...

Martina O.

Ponúkam doučovanie anglického jazyka nakoľko mám ukončené vysokoškolské vzdelanie - anglický jazyk a aktívne ho využívam v zamestnani

Richard F.

Som študentom na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde študujem medzi odbor biológia-chémia, rok sa venujem stredoškolákom či už v prípravách na maturitu alebo príjmačky ale aj žiakom na základných...

Júlia V.

Doučím predmety I. a II. stupňa ZŠ - hlavne matematika, chémia, slovenský jazyk...

Štefánia K.

Doučovanie brata počas ZŠ Dosiahnuté vzdelanie: 2 vysokoškolský stupeň

Veronika P.

Súkromná stredná odborná škola Pedagogická EBG odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo Základná umelecká škola odbor: husle

Krishna A.

I am pursuing master of sciences. I have work experience of 2 years. I can speak and teach in English language

Miloš L.

Som študent bilingválneho gymnázia, takže s angličtinou som na tom veľmi dobre. Doučoval som kamaráta a dával som mu aj domáce úlohy, z ktorých sa potom mohol dosť dobre naučiť. Taktiež som mu vždy dával...

Michal B.

Som studentom dejepisu a obcianskej výchovy na Presovskej univerzite v Presove. Maturoval som z dejepisu a obcianskej. Z dejepisu som sa zúčastnil na olympiádach.

Ivana B.

Bc. psychológia doučovanie slovenského jazyka doučovanie anglického jazyka lektorka anglického jazyka v škôlke

Laura O.

Študentka bilingválneho gymnázia s hlavným predmetom anglický jazyk ponúka doučovanie.